เกลือดำต่างจากเกลือที่ใช้ทำอาหารอย่างไร

เกลือดำ กำเนิดอยู่บริเวณที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน มีอายุกว่า 250 ล้านปี สาเหตุที่หินเกลือชนิดนี้มีสีดำเนื่องจากเถ้าหินลาวา จึงทำให้ในเกลือดำนี้เต็มไปด้วยแร่กำมะถัน มีค่าประจุไฟฟ้าเป็นลบซึ่งดีต่อสุขภาพมาก และด้วยพลังของสนามแม่เหล็กโลกจึงทำให้โมเลกุลของหินเกลือมีขนาดเล็กเท่ากับประจุไฟฟ้า Electrolyte ที่อยู่ในเซลล์ร่างกายมนุษย์ ดังนั้นแร่ธาตุในหินเกลือดำที่มีอยู่จำนวนมากนี้ จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการย่อยในร่างกายมนุษย์เลย

ความแตกต่างของเกลือธรรมดากับเกลือดำ

เกลือทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในครัวเรือนนั้นจะมีสีขาวหรือสีขาวขุ่น โดยกระบวนการผลิตจะเกิดจากการระเหยของน้ำทะเลจนแห้งเหลือแต่เกล็ด ซึ่งมีรสเค็มแหลมปนขมเล็กน้อย มีแร่ธาตุไอโอดีนและแร่ตามธรรมชาติต่างๆ มีโซเดียมในปริมาณมากซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ ในขณะที่เกลือดำจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีเทาใสจนเกือบดำ มีรสเค็มที่กลมกล่อมกว่า มีกลิ่นของกำมะถัน และมีข้อดีกว่าเกลือธรรมดามาก เพราะมีโซเดียมต่ำกว่า จึงทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ น้อยกว่านั่นเองVisitors: 16,965